Maak een Afspraak

Aanmelding bijles

Uw Naam *
Naam van uw kind
Naam school *
Groep *
Telefoonnummer *
E-mailadres

Werkwijze

Onderwijsbureau Docile heeft een ruim en breed aanbod van lessen en arrangementen. 7 dagen per week geopend.

Zo geven wij bijles in de meeste vakken van het basisonderwijs, te denken aan rekenen, begrijpend lezen, spelling en studievaardigheid. Bijles is bij ons niet alleen bedoeld voor taal- of reken zwakke leerlingen.

Het is ook bedoeld voor pluskinderen die de nodige verrijking op school niet krijgen. Zo zullen we voor o.a. deze leerlingen programmeercursussen en 21st century skills programma's verzorgen.

Verder zullen er ook bijlessen gegeven worden in een aantal vakken op VMBO-, HAVO- en VWO-niveau. Je kunt hierbij denken aan Nederlands, Wiskunde, Engels, Economie en de NASK. Wij zullen hiervoor capabele begeleiders inzetten.

Verder zijn de volgende trainingen te volgen:
•Examentrainingen VMBO, HAVO en VWO
•Training rekenen en taal voor ( toekomstige ) PABO studenten
•Programmeercursussen Mindstorms en Python in het kader van talentontwikkeling

Niet onbelangrijk is onze mogelijkheid om een docent in te schakelen voor alle oudergesprekken op de school van uw kind. Deze leerkracht kan u of adviseren of samen met u het gesprek voeren en bijstaan.

Onze kracht ligt in:
•Kleine groepen!
•Een persoonlijke aanpak
•Ons leerlingvolgssysteem
•Een enthousiast en betrokken team
•Kennis van zaken
 

Op dit moment is het voor leerlingen in het onderwijs niet altijd mogelijk om op school voldoende persoonlijke aandacht te krijgen.

- Wij zorgen er voor dat uw zoon of dochter de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft en verdient;

- Wij verzorgen bijles op maat voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs;

- Wij zorgen voor een stimulerende leeromgeving, waar leerlingen op hoog niveau bijles kunnen volgen;

- Wij leveren maatwerk en stellen altijd een diagnose vast. Dit doen wij door onder andere het schoolrapport en eventueel het groepsplan in te zien.