Vakantieschool

Vakantieschool Docile streeft ernaar om gemotiveerde kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van basisscholen en leerlingen vanaf de 1e klas van VO-scholen, tijdens de vakantieweken en-maanden kennis te laten maken met een breed scala aan ontwikkelingsgebieden. Dit wordt gedaan met de professionaliteit, de integriteit en de passie van docenten die de invulling geven aan het onderwijsprogramma.

 

De leerlingen worden hierdoor gestimuleerd om, na het volgen van de vakantieschool, het verkennen en realiseren van hun ontdekte passie(s), eigen talenten en mogelijkheden te gaan nastreven. Daarnaast worden hen sociale vaardigheden aangereikt. Hiermee ambieert vakantieschool Docile om toekomstige maatschappelijke problemen te voorkomen en betekenis te geven aan zorg, welzijn, participatie en onderwijs voor kinderen uit achterstandswijken.

 

Doelstellingen vakantieschool

  • het organiseren van een vakantieschool met een onderwijsinhaalprogramma ter voorkoming van verdere achteruitgang van het prestatieniveau van leerlingen en ter verbetering van prestaties van kinderen;
  • het bieden van een nuttige en gevarieerde invulling van de zomervakantie;
  • het bieden van intensieve en persoonlijke begeleiding op het gebied van taal- en rekenonderwijs i.s.m. onderwijsbureaus en experts;
  • het bevorderen van gezonde levensstijl door samen aan tafel gezond te lunchen;
  • het organiseren van activiteiten op het gebied van sport, muziek, dans en spel en andere creatieve activiteiten;
  • het bieden van trainingen Rots en Water door gecertificeerde trainers.