Uw bestelling

Stuur een whatsapp naar het volgende telefoonnummer 0638552188

Wilt u zo vriendelijk de onderstaande gegevens in uw bericht te vermelden:

  • Het soort boek of boeken
  • Het leerjaar ( groep 3 t/m 8 )
  • Het aantal

Alle boeken kosten 10 euro per stuk.

Blokboeken Taal & Spelling

De blokoefenen zijn vanaf groep 3 per leerjaar te koop. In deze boeken worden de volgende onderdelen ingeoefend:

grammatica, taalbeschouwing en (werkwoord)spelling.

 

Blokboek rekenen

In de serie Blokboek Rekenen wordt volop aandacht besteed aan het trainen van technische rekenvaardigheden, automatiseren en memoriseren. Verschillende rekenstrategieën komen ruimschoots aan bod.

 

Begrijpend lezen

Lees Aardig is een serie werkboeken voor praktisch en begrijpend lezen voor groep 3 tot en met groep 8. De boeken kunnen ter ondersteuning of als extra oefenmateriaal worden gebruikt, naast bestaande taalmethodes of andere methodes voor begrijpend lezen.