Aanmelding bijles

Werkwijze

Op dit moment is het voor leerlingen in het onderwijs niet altijd mogelijk om op school voldoende persoonlijke aandacht te krijgen.

- Wij zorgen er voor dat uw zoon of dochter de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft en verdient;

- Wij verzorgen bijles op maat voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs;

- Wij zorgen voor een stimulerende leeromgeving, waar leerlingen op hoog niveau bijles kunnen volgen;

- Wij leveren maatwerk en stellen altijd een diagnose vast. Dit doen wij door onder andere het schoolrapport en eventueel het groepsplan in te zien.

Kerndoelen/referentieniveaus

Rekenen groep 3 t/m 8

 • Getalbegrip en Bewerkingen
 • Meten en meetkunde
 • Verhoudingen
 • Automatiseren

Kerndoelen begrijpend lezen groep 3 t/m 8

 • Voorspellen
 • Tekstsoorten
 • Tekstbegrip
 • Leesstrategieën
 • Bronnen
 • Betekenisrelaties
 • Verwijswoorden
 • Signaalwoorden