Inhaalprogramma's

De Lockdowns door het COVID-19 virus brengen veel uitdagingen met zich mee voor scholen, docenten en leerlingen. Het combineren van fysiek en digitaal onderwijs en hogere personeelsuitval kunnen ervoor zorgen dat er minder aandacht beschikbaar is voor de leerlingen.

Met de inhaalprogramma’s van Docile gaan de leerlingen in kleine groepjes aan de slag met hun individuele hulpvraag. Zo kan voorkomen worden dat er grotere achterstanden worden opgelopen en kan de reeds opgelopen achterstand worden weggewerkt.Wat verwachten we van u?

  • Dat u de subsidie aanvraagt
  • Dat u de selectie maakt van de deelnemende kinderen
  • Dat u de taal- en rekenniveaus van de deelnemende kinderen aanlevert
  • Dat u de eerste communicatie richting de ouders verzorgt over het programma
  • Dat u de (tussen)evaluaties tussen de projectleider van Docile en de groepsleerkracht en/of IB’er van de school faciliteert

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij kunnen in het kader van het inhalen of wegnemen van onderwijsachterstanden de leerlingen van groep 3 tot en met 8 een inhaalonderwijsprogramma aanbieden onder leiding van bevoegde bekwame docenten primair onderwijs en enthousiaste mensen vanuit uiteenlopende werkvelden.


De inhaalprogramma's vinden zoveel mogelijk plaats op de locatie van de school zelf. Het programma richt zich met name op kinderen die vanuit eigen motivatie wensen deel te nemen aan dit progamma en uiteraard door de school zelf geselecteerd.

Dit zijn veelal kinderen, die een risico hebben op een onderwijsachterstand en van huis uit minder kansen hebben om zich breed te ontwikkelen, maar dit is geen voorwaarde voor deelname.

Het aanbod bestaat uit een samenhangend pakket op het gebied van verlengde leertijd, een gezonde levensstijl en het versterken van sociaal-emotionele ontwikkeling middels bijvoorbeeld de training Rots en Water.


In het kort:

  • De periodieke uitvoering van het programma
  • Het selecteren, coachen en begeleiden van de coördinatoren en coaches die de programmaonderdelen uitvoeren
  • Het contact met de ouders over de voortgang, indien akkoord van de school
  • Het inplannen en leiden van de (tussen) evaluaties tussen de projectleider van Docile en de groepsleerkracht en/of IB’er van de school

Vul voor meer info het formulier in